Tehnokom aplikacije

Kratak opis softverskih rješenja koja imamo u ponudi.

Robno knjigovodstvo

Program koji služi za evidenciju ulaza/izlaza robe, fakturisanja, fakturisanja po otpremnicama, štampu ponuda, ugovora, popisa robe itd. Posjeduje razne mogućnosti filtriranja artikala u zavisnosti stepena ažuriranja istog. Robno takođe posjeduje proizvodnju kroz naloge, maloprodajnu kasu te mnoštvo drugih opcija koje se razvijaju preko 20 godina.

Finansijsko knjigovodstvo

Pored uobičajenih opcija za knjiženje (nalog, izvodi, bagajna, KIF, KUF…) u programu se nalaze i maloprodajne kalkulacije  (sa TKM-om), fakturisanje (slobodno i periodično), budžetsko planiranje, bilansi za oba entiteta i Brčko, automatsko knjiženje iz RAS fajlova i mnogobrojne druge opcije. Moguće je povezivanje finansijskog knjigovodstva sa ostalim aplikacijama. Velika mogućnost prilagođavanja načina rada aplikacije kao i načina knjiženja. Finansijsko knjigovodsto posjeduje mogućnost elektronskog ispisa KUF-a i KIF-a radi daljeg učitavanja u web sajt poreske uprave (uino.gov.ba) Nabavke/Isporuke.

Obračun plata

Aplikacija nastala 1996. godine koja se konstantno poboljšava i nadograđuje s ciljem da se korisnicima omogući najjednostavniji način obračuna plata unutar jednog preduzeća ili više njih. Nakon obračuna korisnik može izvršiti ispis prijava koje se mogu direktno uvući u programe poreskih uprava Republike Srpske, Federacije i Brčko distrikta.

Restoran kasa

Program koji je ptimizovan za ugostiteljstvo, posjeduje mogućnost unosa više POS štampača i jasno definisano štampanje računa, naloga za kuhinju i šank. Posjeduje ogroman broj izveštaja, proizvodnju, praćenje ulaza/izlaza, storniranih stavki itd. Optimizovana je za rad na ekranima osjetljivim na dodir.

Maloprodajna kasa

Aplikacija namijenjena za trgovine, veće markete i ostale prodajne objekte bilo koje grane poslovanja. Služi za prodaju robe, evidenciju i takođe posjeduje ogroman broj izvještaja.

Prilikom izrade softvera vršimo detaljnu analizu potreba korisnika, projektujemo i izrađujemo najbolje softversko rješenje koje je moguće prilagođavati te nadograditi s ciljem povećanja efikasnosti u radu.

Aplikacije Maloprodajna kasa, Restoran kasa, Robno knjigovodstvo, Finansijsko knjigovodstvo su kompatibilne sa fiskalnim štampačima.

Programi mogu raditi sa prenosivih uređaja (eksterni hard disk, USB stik).

Za rad sa našim aplikacijama potreban je i dovoljan Windows operativni sistem.

Cjenovnik :

Robno knjigovodstvo – 1000,00 KM

Finansijsko knjigovodstvo – 800,00 KM

Maloprodajna kasa –  250,00 KM

Restoran kasa – 400,00 KM

Plate – 1000,00 KM

Osnovna sredstva – 800,00 KM

Materijalno knjigovodstvo – 800,00 KM

Paket za knjigovodstvo – po dogovoru